uozlibrary@uoz.edu.krd

Searching of Theses


img

واتا دناڤبەرا سیمانتیك و پراگماتیکێدا


img

(بنیاتێ ریتمێ د شعرا نویا کوردی دا(دەڤەرا بەهدینان ١٩٧٠-١٩٩١


img

ئەسپێکتێن کاری د کوردیا سەریدا


img

سینتاکسی کاری بنەرەتی لە نیوان دیالێکتی سەرو و لوری زمانی کوردیدا


img

واتا و مەبەست لەپەندی پێشینانی کوردییدا


img

ئەلومورف دزمانێ کوردیدا